PRZED MONTAŻEM

Przede wszystkim należy sprawdzić czy dostępna przestrzeń wystarczy, aby schody strychowe mogły otworzyć się w pełni. Schody stropowe rozkładają się nie po linii prostej, ale po łuku, zwiększając niezbędną ilość miejsca.

Pamiętaj że umieszczenie schodów strychowych tak, że po rozłożeniu znajdą się przy samej ścianie może utrudnić komfortowy dostęp do przestrzeni strychowej.

Otwór powinien być dopasowany do wymiaru skrzyni schodów – można tego dokonać przez odpowiednie położenie wymian – drewnianych belek umieszczonych prostopadle do belek stropowych.

MONTAŻ

Kroki wymagane do zamontowania schodów strychowych:
1. Instalacja głównej skrzyni z drabinką do wymianów.
2. Dopasowanie i instalacja kołnierza paroizolacyjnego.
3. Dodanie łat montażowych przy krótszych krawędziach otworu.
4. Oparcie schodów na łatach montażowych.
5. Zamocowanie schodów do wymianów.
6. Zdemontowanie łat montażowych.
7. Wypełnienie szczelin wokół skrzyni wełną.
8. Docięcie stopni drabinki do wymaganej wysokości.
9. Montaż klapy.